EVENT

Báo cáo thị trường BĐS – TP.HCM

Báo cáo thị trường BĐS – TP.HCM

EVENT

Client: Báo cáo thị trường BĐS
Date: 6 july 2018

Báo cáo thị trường BĐS Q2/2018 cùng Savills tại TP.HCM ngày 06/07/2018.
Packing by Keypro