EVENT

Báo cáo thị trường BĐS – Hà Nội

Báo cáo thị trường BĐS – Hà Nội

EVENT

Client: Báo cáo thị trường BĐS
Date: 11 july 2018

Báo cáo thị trường BĐS Q2/2018 cùng Savills tại Hà Nội ngày 11/07/2018.
Packing by Keypro