EVENT

NEXT GENERATION RETAIL

NEXT GENERATION RETAIL

EVENT

Client: NEXT GENERATION RETAIL
Date: 5 August 2018

Sự kiện “NEXT GENERATION RETAIL – Embracing design for future opportunities” – Bán lẻ thế hệ mới – thiết kế cho tương lai” được tổ chức dành riêng cho các nhà bán lẻ và các chuyên gia trong ngành vừa qua, Savills Việt Nam đã mang đến các thông tin đầy thú vị.
By Keypro