EVENT

sự kiện gây quỹ từ thiện hàng năm của trường UNIS Hà Nội

sự kiện gây quỹ từ thiện hàng năm của trường UNIS Hà Nội

EVENT

Client: sự kiện gây quỹ từ thiện hàng năm của trường UNIS Hà Nội
Date: 5 August 2018

#Savills Việt Nam tự hào tài trợ UNIS Spring Fair, sự kiện gây quỹ từ thiện hàng năm của trường UNIS Hà Nội được tổ chức vào ngày 25/03/2018 vừa qua.
By #Keypro