preloader
Cuốn sách Bất động sản vĩ mô – Đầu tư để tăng trưởng hạnh phúc, là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam viết về Vĩ Mô trong bất động sản.
Cuốn sách giúp các nhà đầu tư nắm bắt và nhận định rõ ràng hơn xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư thích hợp cho nguồn lực của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Designed by Keypro
Categories: Branding

Leave a Comment